Tài chính

Комиссии банков

NHỮNG CÁCH ĐỂ TRÁNH PHÍ NG N HÀNG KHÔNG CẦN THIẾT

Phí ngân hàng thường gây khó chịu, bất ngờ cho người tiêu dùng và có thể thêm một khoản chi phí đáng kể nếu bạn không chú ý. Việc không hiểu tiền của bạn sẽ đi đâu khiến bạn có nguy cơ rơi vào nợ nần [...]

Lời khuyên tài chính quan trọng cho mọi giai đoạn của cuộc đời bạn

Tại một số thời điểm trong cuộc đời, mọi người đều phạm sai lầm trong việc quản lý tiền, bất kể anh ta dành nó cho những thứ không cần thiết hay bỏ bê khả năng bổ sung tài khoản hưu trí của mình. Nga [...]
Биометрия в Казахстане

Ngân hàng số là gì?

Mong đợi của khách hàng mỗi ngày càng cao, quy định mới được đưa ra và sự cạnh tranh từ các công ty mới ngày tăng lên. Người tiêu dùng ngày nay đã quen với việc tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ trực tuyế [...]
Thông tin hữu ích