Đơn xin tiền trực tuyến

Xác nhận dữ liệu (bước 2 trên 2).
Để xác định, xác nhận địa chỉ email của bạn. Email được gửi đến của bạn
Nhận dạng số điện thoại 0965977551 hoàn tất!


Lãi suất

Dưới đây là một ví dụ về hạch toán: Khi vay 2000000 VNĐ trong 3 tháng, phí 644000 VNĐ, tổng chi phí 2644000 VNĐ, APR 20%. Khách hàng có thể nhận một khoản vay với không giới hạn kỳ hạn, cứ 7 hoặc 14 ngày thanh toán một lần theo quyết định của khách hàng. Trách nhiệm tài chính của người sử dụng tín dụng trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ đối với đối tác tài chính được liệt kê dưới đây: - Có thể bắt đầu tiến trình thực thi nợ, với khả năng chuyển nhượng lại nợ cho bên thứ ba; - Trong trường hợp thanh toán chưa trả, bắt buộc phải áp dụng lãi suất quá hạn của tín dụng. Số dư chưa thanh toán được tính từ ngày đáo hạn đầu tiên cho đến thời điểm thanh toán nợ và thanh toán phí mất vốn. Điều kiện của khoản vay được thu xếp trả chậm như sau: Người dùng tín dụng đủ điều kiện để gia hạn vay nợ sau khi đã trả những chi phí sử dụng kể đến ở trên. Thời gian đáo hạn tối thiểu là 1 ngày và tối đa (theo các điều khoản hợp đồng) có thể đến ngày 31/12/2020. Việc không thực hiện nghĩa vụ đối với cho đối tác tài chính có thể ảnh hương tiêu cực đến lịch sử vay trả tín dụng của người dùng cũng như xếp hạng tín dụng, kết quả là cả đối tác lẫn bên thứ ba có thể từ chối cung cấp dịch vụ.

Về chúng tôi - disclaimer

Trang web này là dành cho mục đích thông tin, và tất cả các vấn đề phát sinh khi cho vay đều thuộc thẩm quyền của các ngân hàng và tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ đó. Tất cả các tranh chấp phát sinh giữa các thực thể phát sinh từ quan hệ tín dụng chỉ nên được giải quyết giữa người cho vay và người đi vay, theo luật của các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tín dụng. Trang web hoạt động như một trung gian và không chịu trách nhiệm về mối quan hệ hợp đồng giữa người cho vay và người đi vay. *** Trang web loanexpert.vn không phải là một tổ chức tài chính và không cung cấp dịch vụ cho vay (không phát hành cho vay). Trang web loanexpert.vn là một cổng thông tin và chỉ cung cấp thông tin về các điều kiện tín dụng tại Cộng hòa vietnam

TƯ VẤN TIÊU DÙNG

LoanExpert VN - là dịch vụ tìm kiếm khoản vay. Trang web sẽ gửi trực tiếp thông tin bạn cung cấp đến đơn vị cho vay. Sau khi đơn được phê duyệt, đơn vị cho vay sẽ yêu cầu thêm thông tin bổ sung từ bạn, thông qua trang web công ty hoặc liên hệ bạn bằng số điện thoại, email. Chúng tôi chỉ làm việc với công ty cho vay trực tiếp được phê duyệt và chứng nhận bởi cơ quan quản lý tài chính (NHNN, www.sbv.gov.vn). Luôn kiểm tra xem công ty cho vay có được NHNN ủy quyền hoạt động với tư cách Nhà điều hành cho vay LoanExpert VN . Các đối tác của chúng tôi luôn có văn phòng làm việc ở Việt Nam. Cashcat nhận quảng cáo các khoản cho vay từ công ty tài chính có các chứng nhận sau (không giới hạn chỉ các đề cập dưới đây): * Chứng chỉ số: 0315264126 * Chứng chỉ số: 64/GP-NHNN * Chứng chỉ số: 0315413378 * Chứng chỉ số: 0315076820

DMCA.com Protection Status