Thư mục của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam

Các tổ chức tài chính vi mô đã trở thành một lựa chọn tốt để có được tiền trong ngân hàng. Danh mục đầy đủ của MFI phát hành các khoản vay vào thẻ.

Dưới đây là một ví dụ về hạch toán: Khi vay 2000000 VNĐ trong 3 tháng, phí 644000 VNĐ, tổng chi phí 2644000 VNĐ, APR 20%. Khách hàng có thể nhận một khoản vay với không giới hạn kỳ hạn, cứ 7 hoặc 14 ngày thanh toán một lần theo quyết định của khách hàng. Trách nhiệm tài chính của người sử dụng tín dụng trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ đối với đối tác tài chính được liệt kê dưới đây: - Có thể bắt đầu tiến trình thực thi nợ, với khả năng chuyển nhượng lại nợ cho bên thứ ba; - Trong trường hợp thanh toán chưa trả, bắt buộc phải áp dụng lãi suất quá hạn của tín dụng. Số dư chưa thanh toán được tính từ ngày đáo hạn đầu tiên cho đến thời điểm thanh toán nợ và thanh toán phí mất vốn. Điều kiện của khoản vay được thu xếp trả chậm như sau: Người dùng tín dụng đủ điều kiện để gia hạn vay nợ sau khi đã trả những chi phí sử dụng kể đến ở trên. Thời gian đáo hạn tối thiểu là 1 ngày và tối đa (theo các điều khoản hợp đồng) có thể đến ngày 31/12/2020. Việc không thực hiện nghĩa vụ đối với cho đối tác tài chính có thể ảnh hương tiêu cực đến lịch sử vay trả tín dụng của người dùng cũng như xếp hạng tín dụng, kết quả là cả đối tác lẫn bên thứ ba có thể từ chối cung cấp dịch vụ.

DMCA.com Protection Status