Thông báo đẩy

Thông báo đẩy là một kênh liên lạc được nhúng trong mọi máy tính và thiết bị di động được bán ngày hôm nay và được sử dụng để liên lạc thành công với khách truy cập trang web.

Nếu bạn đồng ý nhận thông tin qua thông báo đẩy, thì:

  • tìm hiểu về các khoản cho vay có lãi và mới;
  • về giảm giá của người cho vay, về tiền thưởng và khuyến mãi.

Thông báo đẩy vào e-mail sẽ chỉ được nhận 3-5 lần một tháng.

Bạn có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào và từ chối nhận tin tức bằng cách từ chối chấp thuận nhận tin nhắn dưới khóa bên cạnh địa chỉ URL của trang web trên bảng điều khiển đầu vào. Dịch vụ đẩy được hỗ trợ và cung cấp bởi Onesignal.com. Bằng cách sử dụng Dịch vụ Đẩy, Khách truy cập Trang web đồng ý với Chính sách bảo mật của Onesignal.com và Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

DMCA.com Protection Status